Projekt PO WER "Dwujęzyczność - naszą drogą ku przyszłości"

zrealizowany przez nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu

w terminie od 1 października 2019 do 30 września 2022.

 

PO WER project "Bilingualism - Our Way to the Future"

implemented by the teachers of Public Primary School no. 34 in Radom

from 1 October 2019 to 30 September 2022.

Szczegóły na blogu projektu / Details of the project:  powerw34.blogspot.com

Informacje o programie PO WER dostępne są na stronie / PO WER project info: power.frse.org.pl

 

 

 

Projekt Erasmus+ "Wspólna Europa - wspólne wartości"

zrealizowany przez nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu

w terminie od 1 października 2019 do 30 czerwca 2022.

 

Erasmus+ project "Common Europe - Common Values"

implemented by the teachers of Public Primary School no. 34 in Radom

from 1 October 2019 to 30 June 2022.

Szczegóły na blogu projektu / project details:  erasmusplusw34.blogspot.com

Informacje o programie Erasmus+ dostępne są na stronie / Erasmus+ project info: erasmusplus.org.pl

 

 

_______________________________________________________________________________

 

Projekt Erasmus+ "Wszechstronny nauczyciel - inspiracja dla uczniów"

zrealizowany przez nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu

w terminie od 1 czerwca 2017 do 30 listopada 2018.

Szczegóły na blogu projektu: https://wszechstronnynauczyciel.blogspot.com/

Informacje o programie Erasmus+ dostępne są na stronie http://erasmusplus.org.pl/

 

 

 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły XXI wieku oraz chcąc sprostać wyzwaniom edukacji w nowoczesnej Europie szkoła pragnie wyposażyć nauczycieli w nowoczesne metody nauczania opierające się przede wszystkim na technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz biegłej znajomości języków obcych. Obszarem wymagającym doskonalenia jest również wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, doskonalenie jego kompetencji językowych.

 

 

Zdiagnozowane potrzeby szkoły w zakresie podniesienia poziomu jakości pracy i współpracy międzynarodowej

 

 

W związku z reformą edukacji, postępującą globalizacją świata, rozwojem technologii i chęcią utrzymania wysokiego poziomu jakości pracy szkoły zdiagnozowano potrzeby szkoły w zakresie stałego podnoszenia jakości jej pracy i współpracy międzynarodowej (EPRS zintegrowany z planem rozwoju szkoły):

• przygotowanie uczniów i szkoły do kształcenia się w oddziałach dwujęzycznych w klasach 7 i 8;

• doskonalenie znajomości języków obcych wśród nauczycieli w celu wdrożenia dwujęzycznego sposobu nauczania, szerszego dostępu i wykorzystywania TIK w edukacji, lepszej komunikacji;

• wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z nauczycielami z innych krajów europejskich w zakresie nauczania dwujęzycznego, wykorzystywania TIK, organizacji pracy placówek oświatowych, zwłaszcza pod kątem nauczania dwujęzycznego;

• podnoszenie umiejętności w zakresie TIK i aktualizowanie wiedzy o najnowszych narzędziach i technologiach, wdrażanie nowych metod pracy z ich wykorzystaniem w

nauczaniu;

• uczestniczenie w kursach metodyczno-językowych za granicą umożliwiających poznanie metody CLIL, nowych metod pracy z TIK, obserwację organizacji i zarządzania szkołą, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z nauczycielami z innych krajów;

• poszerzanie własnych doświadczeń przez wszystkich nauczycieli, obserwowanie rzeczywistości innych krajów, ich kultury i tradycji, celem modyfikowania własnych metod i technik pracy;

• propagowanie kultury i tradycji europejskich wśród uczniów naszej szkoły oraz popularyzacja kultury, tradycji i języka polskiego w innych krajach;

• promocja szkoły w środowisku lokalnym i międzynarodowym poszerzenie jej wymiaru europejskiego, jako placówki nowoczesnej, innowacyjnej, aktywnej i dynamicznie się rozwijającej;

• udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych zwiększających atrakcyjność szkoły i edukacji jako systemu;

• zwiększanie zdolności działania szkoły na poziomie europejskim, efektywne zarządzanie projektem, organizowanie działań, planowanie ich efektów, otwartość na efekty współpracy międzynarodowej i wdrażanie ich w placówce, zaangażowanie coraz większej ilości osób.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem