Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu

 

"Wizja bez działania jest tylko marzeniem.
Działanie bez wizji jest trwaniem tylko.
Wizja połączona z działaniem pozwala
zmienić świat."

Barker, 1990

 

 

1. MISJA

Naszym zadaniem jest
stworzenie uczniom optymalnych warunków
do prawidłowego, wszechstronnego i harmonijnego
rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

 

 

2. WIZJA

Dążymy do tego, aby Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 była szkołą:

 

 • nowoczesną, przyjazną uczniom i nauczycielom,
 • przygotowującą uczniów do nauki na wyższych etapach kształcenia i do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie,
 • prowadzącą szeroki zakres innowacyjnych działań lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • zapewniającą równość szans edukacyjnych wszystkim uczniom,
 • wychowującą ucznia otwartego, aktywnego, ciekawego świata dbającego o tradycję i pielęgnującego patriotyzm,
 • w której uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, uczęszcza na właściwie zorganizowane i atrakcyjnie prowadzone zajęcia w dobrze wyposażonym gmachu szkoły,
 • w której nad rozwojem uczniów czuwa wysoko wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna oraz ustawicznie doskonaląca swoje umiejętności kadra pedagogiczna,
 • w której rodzice aktywnie uczestniczą w jej życiu,
 • współpracującą z instytucjami środowiska lokalnego oraz partnerami zagranicznymi,
 • organizującą imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy i miasta,
 • zapewniającą bezpieczeństwo osobiste i emocjonalne uczniom,
 • wolną od agresji i przemocy,
 • nowocześnie administrowaną.

 

 

3. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI WIZJI


W Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 prowadzone są w zakresie:

doskonalenia efektów kształcenia,

prowadzenia działań wychowawczych i opiekuńczych,

funkcjonowania w środowisku lokalnym.

tworzenia możliwości do współodpowiedzialności za szkołę we wszystkich obszarach.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem