SZKOLNY KLUB MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU

 

 

Wolontariat pomaga, daje siłę potrzebującym, ale również tym, co pomagają. Dzięki niemu każdy może odnaleźć swoje miejsce w życiu i swoją misję. Czuć się potrzebnym, dowartościowanym i szczęśliwym. Nauczyć się patrzeć sercem na drugiego człowieka i być przekonanym, że to, co się robi ma sens. Bo ma…

Sami się przekonajcie oglądając nasz film o tym, jak działamy i jak wzrastamy w wolontariacie:

 

Wolontariat - Przestrzeń działania

 

 

Opiekun: p. Joanna Kaliszewska

 

 Cel i założenia Klubu Wolontariusza:

 

· Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;

 

· Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;

 

· Kształtowanie postaw prospołecznych;

 

· Rozwijanie empatii i zrozumienia;

 

· Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem;

 

· Zawieranie wartościowych przyjaźni;

 

· Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

 

· Współdziałanie z organizacjami społecznymi.

 

 Działania:

 

· Zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy wolontariusza;

 

· Tworzenie Klubu Wolontariusza skupiającego chętnych uczniów;

 

· Dostarczanie uczniom propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

 

· Pomoc ludziom potrzebującym wsparcia;

 

· Kształtowanie postaw nacechowanych życzliwością, odpowiedzialnością za innych;

 

· Praca indywidualna wolontariuszy w naszej placówce (wolontariusze wg zasad Karty Etycznej muszą przepracować społecznie 2 godziny tygodniowo oprócz innych akcji);

 

· Pomoc rówieśnikom (organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce, zajęcia  w świetlicy szkolnej, inne prace w zależności od potrzeb);

 

· Pomoc dla ludzi starszych (współpraca z organizacjami zrzeszającymi ludzi starszych, niepełnosprawnych (MOPS, DPS), pomoc osobom starszym i niewidomym w ich domach (zakupy, sprzątanie, czytanie, wychodzenie z psem),


 

Współpraca Klubu z innymi instytucjami oraz ogólnopolskimi fundacjami:

 

   Nasz szkolny Klub włącza się we wszystkie akcje na terenie szkoły i poza szkołą na terenie miasta Radomia prowadzone przez:

 

   Centrum Międzynarodowe „ARKA” w Radomiu,

 

   Parafię pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia,

 

   Hospicjum Królowej Apostołów,

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Struga w Radomiu,

 

   Stowarzyszenie Kajakarzy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

 

   Caritas Diecezjalną,  

 

   Ogólnopolską Akcję „Góra Grosza”,

 

   Fundację „Pomoc Maltańska”,

 

   Fundację „Zdążyć z pomocą”,

 

   Bank Żywności w Radomiu,

 

   Schronisko dla zwierząt w Radomiu,

 

   Stowarzyszenie „Biegiem Radom”,

 

   Caritas Palotyńską.

 

Laureaci konkursu "Ośmiu wspaniałych"

    Piękna, często pełna wyrzeczeń postawa wolontariuszy, promowana jest w organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu w Samorządowym Konkursie Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Wśród nagrodzonych wolontariuszy co roku znajdują się uczniowie naszej szkoły, którzy odznaczają się wielką wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka.

 Laureatami Samorządowego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych" na poziomie szkół podstawowych zostali w minionych latach:

2007 r. - Maciej Świerczyński, Joanna Majsak

2008 r. - Mikołaj Matuszyk, Edyta Mężyk

2009 r. - Jan Dybus, Karolina Kowalik

2010 r. - Natalia Pracka, Sandra Załęgowska

2011 r. - Tomasz Chlibiuk, Róża Morąg, Wiktoria Bednarczyk

2012 r.- Łukasz Chlibiuk, Weronika Walkiewicz

2013 r. - Wiktoria Kiraga, Dominika Kaczor, Alicja Trybuła, Aleksandra Żylińska

2014 r. - Izabela Orzechowska, Julia Kuś

2015 r. - Michalina Banasiak, Karolina Kulczycka, Aleksandra Drwal

2016 r. - Inga Kobyłecka, Malwina Snopczyńska 

2017 r. - Julia Piszczek, Aleksandra Chyska

2018 r. - Maria Rzewuska, Klaudia Ziemnicka, Kornelia Zgorzelak

2019 r. - Wiktoria Kobylańska, Maja Gałek, Aleksandra Pawęzka, Sara Sosnowska

2020 r. - Lena Kryza, Magdalena Orzechowska, Amelia Jaworska, Julia Czerska, Natalia Kobylańska, Norbert Kobylański, Mateusz Skurosz


2021 r. -

2022 r. - 

2023 r. - Aniela Czarnecka

 

Ważniejsze wydarzenia z działalności wolontariatu w roku szkolnym 2022/2023:

 

Ważniejsze wydarzenia z działalności wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022:

 

Ważniejsze wydarzenia z działalności wolontariatu w roku szkolnym 2020/2021:

- Zorganizowanie na terenie naszej placówki spotkania dla uczniów klas VII-VIII w ramach Promocji Wolontariatu.
- Współorganizacja Międzynarodowego Dnia Kropki - święta kreatywności, umiejętności, talentu i odwagi dzieci.
- Organizacja paczek mikołajkowych dla uczniów naszej szkoły objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Struga w Radomiu.
- Koordynowanie akcji na terenie szkoły „Paczka dla bohatera” (zbiorka produktów żywnościowych i chemicznych długoterminowych).
- Współorganizacja akcji „Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia” w świetlicy szkolnej.
- Koordynacja pomocy dla ludzi starszych (współpraca z organizacjami zrzeszającymi ludzi starszych, niepełnosprawnych (MOPS, DPS), pomoc osobom starszym w ich domach (zakupy, sprzątanie, czytanie, wychodzenie z psem), udział i zaangażowanie 10 wolontariuszy w systematyczną pomoc schorowanej 93- letnią Pani Marii..
- Organizacja pomocy w zakresie odrabiania lekcji i wyrównywania braków w nauce.
- Koordynacja animacji dla dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej podczas Święta Chleba, udział i zaangażowanie Wolontariuszy w zbiórkę charytatywną na rzez Szymonka i Helenki podczas festynu w Muzeum Wsi Radomskiej.

- Koordynacja Biegu Charytatywnego oraz zbiórki na operację nóżki dla małego Franka w Radomiu.
- Udział i zaangażowanie w wyjątkową akcję "Wolontariusze pomagają samotnym w wigilię". Akcja została zorganizowana przez Fundację "Wolne Miejsce”.
- Pozyskiwanie sponsorów na imprezy charytatywne w naszej placówce.
- Udział w XVI zbiórce z Bankiem Żywności w ramach programu dożywiania dzieci "Podziel się posiłkiem".
- Kontynuacja zbiórki plastikowych nakrętek na czwórkę niepełnosprawnych dzieci pracowników naszej szkoły.
- Pomoc i zaangażowanie w Mistrzostwa Ziemi Radomskiej w Ultramaratonie, bieg "Tropem Wilczym", VI Bieg Mikołajów „Biegacze i Biegaczki dla Szlachetnej Paczki”  - imprezy zorganizowane przez Stowarzyszenie "Biegiem Radom".
- Pomoc i zaangażowanie przy organizacji Festynów i Pikników Rodzinnych, które odbyły się przy współpracy Zespołu Pomocy Rodzinie i Organizowania Społeczności Lokalnej MOPS w Radomiu.
- Współorganizacja Wigilii w Seminarium Duchownym na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Kajakarzy w Radomiu.
- Udział i zaangażowanie w zbiórkę żywności dla zwierząt z Radomskiego Schroniska (supermarket Kaufland).
- Udział Wolontariuszy wraz z opiekunem i ich rodzicami w charytatywnym turnieju piłki nożnej, który zorganizowała Akademia Sportu Radomiak dla Szymonka i Helenki Kowalików.
- Udział Wolontariuszy w przesłuchaniach do Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"- Ósemka Junior. W tej kategorii nominację otrzymały Magdalena Orzechowska, Natalia Kobylańska, Lena Kryza, Julia Czerska, Amelia Jaworska oraz Norbert Kobylański; Ósemka Senior - w tej   kategorii - Duża Ósemeczka nominację otrzymały 4 osoby: Mateusz Skurosz, Mattia Carboni, Katarzyna Cichocka, oraz  Piotr Gajda. 
- XXI Radomska Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" (online). Tytuł Wspaniałego otrzymali wolontariusze z naszej placówki: w kategorii Mała Ósemeczka byli to: Julia Czerska, Amelia Jaworska, Natalia Kobylańska, Magdalena Orzechowska, Lena Kryza i Norbert Kobylański. W kategorii Duża Ósemka - Mateusz Skurosz. 

- Udział i zaangażowanie w akcję #WirtualnyWolontariusz.
 - Włączenie się wraz z całą społecznością szkolną PSP Nr 34 w akcję #PomocDlaMedyka w Radomiu.
- Systematyczne spotkania Szkolnego Klubu  Młodzieżowego Wolontariatu (online).

 

Ważniejsze wydarzenia z działalności wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020:        
- Organizowanie cyklicznych cotygodniowych spotkań piątkowych wolontariuszek z Kamilem Turkiem chorym na dziecięce porażenie mózgowe. 
- Organizacja i koordynacja zbiórek plastikowych nakrętek dla czwórki niepełnosprawnych dzieci pracowników naszej szkoły.
- Opracowanie rocznego plan SKMW zawierającego tematykę działań wolontariatu akcyjnego i systematycznego.
- Organizacja pomocy w zakresie odrabiania lekcji i wyrównywania braków w nauce.
- Organizacja spotkań  międzykulturowych dla wolontariuszy klas IV-VI naszej placówki w  Centrum Wolontariatu Międzynarodowego „Arka” z Wolontariatem Studentów z Turcji i Hiszpanii
- Udział i zaangażowanie wolontariuszy na osiedlu Południe w zbiórkę charytatywną na rzez Szymonka i Helenki podczas festynu.
- Udział i zaangażowanie podczas IV Edycji „Tropem Wilczym - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

- Udział i zaangażowanie podczas otwarcia „Klubokawiarni Arka”.
- Pomoc i zaangażowanie przy wydawaniu posiłków podczas Balu dla Seniorów na –Mosir.
- Udział i zaangażowanie w wyjątkową akcję "Wolontariusze pomagają samotnym w wigilię" zorganizowaną przez Fundację "Wolne Miejsce".
- Udział i zaangażowanie w pomoc Fundacji „Droga Życia”, zbiórka żywności  na „Śniadanie Wielkanocne”.
- Pomoc i zaangażowanie przy organizowaniu wiosennego koncertu  charytatywnego dla Nataniela, który walczy z chorobą nowotworową.

- Pozyskiwanie sponsorów na imprezy charytatywne w naszej placówce.
- Udział w XVI zbiórce z Bankiem Żywności w ramach programu dożywiania dzieci "Podziel się posiłkiem".
- Kontynuacja zbiórki plastikowych nakrętek na czwórkę niepełnosprawnych dzieci pracowników naszej szkoły.
- Wyjazd Laureatów XX Edycji konkursu "Ośmiu Wspaniałych na wycieczkę trzydniową do Zakopanego. Nagrodę ufundował Prezydent Radomia Radosław Witkowski oraz Stowarzyszenie Centrum Młodzieżowego Wolontariatu „Arka” w Radomiu.
- Udział i zaangażowanie podczas Radomskiego Biegu Konstytucji 3 Maja.
- Pomoc i zaangażowanie przy organizacji przedświątecznego spotkania wielkanocnego w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Przyjaźń”.
- Pomoc i zaangażowanie przy organizacji i zabezpieczeniu trasy dla biegaczy, obsłudze przy punktach nawadniających, objęcie opieką seniorów podczas VII Półmaratonu Radomskiego Czerwca 76.
- Pomoc i zaangażowanie przy organizacji Charytatywnego Dnia Dziecka w Ogrodach „Arki”- podczas animowania imprezy odbył się koncert dla Adasia, chłopca, który walczy z chorobą nowotworową.
- Udział i pomoc przy organizacji XVI Radomskich Dni Godności dla Osób  Niepełnosprawnych.
- Pomoc i zaangażowanie przy organizacji Festynów i Pikników Rodzinnych na ul. Kazimierza Mroza, na ul. Wernera 8, na ul. Odlewniczej – animacje festynów odbyły się przy współpracy Zespołu Pomocy Rodzinie i Organizowania Społeczności Lokalnej MOPS w Radomiu.
- Udział i zaangażowanie  w IV Bieg Mikołajów "Biegacze i biegaczki dla szlachetnej paczki", pomoc przy wydawaniu herbaty i posiłków oraz zabezpieczenia terenu dla biegaczy.
- Laureatka I miejsca Show „Arka Ma Talent”.
- Nominacja 13 osobowej grupy do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
- Sukces Klubu - cztery Laureatki Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2019 r.
- Wyróżnienie w konkursie „Radom Industrialny”, którego celem było uzupełnienie aranżacji klubokawiarni.

- Sukces Wolontariuszki-udział i zaangażowanie w VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować" zorganizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Warszawie.

Ważniejsze wydarzenia z działalności wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019:   

 - Kontynuacja  zbiórki plastikowych nakrętek pod hasłem "Zakręćmy się wokół czwórki niepełnosprawnych dzieci" pracowników naszej szkoły.

- Udział i zaangażowanie  w IV Bieg Mikołajów "Biegacze i biegaczki dla szlachetnej paczki" nad Zalewem Borki.
- Udział i zaangażowanie w wyjątkową akcję "Wolontariusze pomagają samotnym w wigilię". Akcja została zorganizowana przez Fundację "Wolne Miejsce. Miała ona na celu zbiórkę żywności na Wigilię dla samotnych.

- Udział w Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Szkole Muzycznej im, Oskara Kolberga w Radomiu.
- Nominacja do konkursu Klub Roku 2018.

- Udział w akcji "Spotkanie Wielkiego Serca.

- Udział w akcji "Mikołaj dla zwierząt".
- Udział i zaangażowanie w XVI Bal karnawałowy na Rzez Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w naszej placówce pod patronatem Stowarzyszenia Kajakarzy.

- Udział w akcji Bieg dla WOŚP "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy".
- Zbiórka żywności w supermarkecie "Kaufland" na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu.
- Pomoc i zaangażowanie podczas organizacji Balu Karnawałowego w czasie ferii zimowych w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu dla dzieci objętych opieką MOPS.
- Udział w XVIII Balu Wolontariusza w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27 w Radomiu.
- Pomoc i zaangażowanie podczas balów karnawałowych dla dzieci z klas 0-III naszej placówki.

 

Ważniejsze wydarzenia z działalności wolontariatu w roku szkolnym 2017/2018:

 

-Udział i zaangażowanie w III Bieg Tropem Wilczym- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.W niedzielę 25 lutego w biegu wzięło udział 340 osób. III jego edycja została przeprowadzona na terenie Puszczy Kozienickiej. Program imprezy obejmował dwa biegi. Symboliczny na dystansie 1963 m to rok, w którym zginął ostatni z żołnierzy wyklętych. Bieg główny został rozegrany na dystansie 10 km poprowadzony bardzo atrakcyjnymi duktami leśnymi, w części Drogą Królewską. Start i meta znajdowała się obok Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie. Tu nie zabrakło przyjezdnej z Radomia niezawodnej grupy wolontariuszy z opiekunką Joanną Kaliszewską z PSP Nr 34, którzy jak w każdej imprezie biegowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Biegiem Radom" kibicowali i zabezpieczali trasę dla biegaczy.

-Udział i zaangażowanie  w IV Bieg Mikołajów "Biegacze i biegaczki dla szlachetnej paczki" 03.12. 2017 r. w Radomiu nad Zalewem Borki. Ponad 300 osób pobiegło w IV Biegu Mikołajów. Wszystkich połączyła pasja do biegania i pomagania. Impreza miała cel charytatywny i połączona była ze zbieraniem pieniędzy dla dwóch rodzin w ramach ogólnopolskiej kampanii "Szlachetna paczka". Zadaniem wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu z PSP Nr 34 była pomoc przy wydawaniu herbaty i posiłków oraz zabezpieczenia terenu dla biegaczy.
-Udział i zaangażowanie w wyjątkową akcję "Wolontariusze pomagają samotnym w wigilię". Akcja została zorganizowana przez Fundację "Wolne Miejsce", która odbyła się w supermarkecie E. Leclerc w Radomiu.02.12.2017 r. Miała ona na celu zbiórkę żywności na Wigilię dla samotnych, która odbyła się 24.12.2017 r. Została ona zorganizowana po raz pierwszy w Radomiu. Podczas tej wyjątkowej zbiórki i tworzenia świątecznego klimatu nie zabrakło wolontariuszy z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 34 w Radomiu.
-Udział i pomoc przy zorganizowaniu akcji "Kartka dla Kuby", chłopca chorego na epilepsję, Zespół Aspergera, przykurcz mięśni i jedna jego nóżka jest krótsza. Akcja miała na celu zrobienie kartek urodzinowych i napisanie listu. Marzeniem chłopca było otrzymanie jak największej ilości kartek urodzinowych. Marzenia chłopca się spełniły.
-Udział w Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Szkole Muzycznej im, Oskara Kolberga w Radomiu w dniu 05.12.2017 r.
-Nominacja do konkursu Klub Roku 2017. Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu wraz z opiekunką przygotował prezentację "Czy w was jest dusza wolontariusza", która miała pokazać pasję, działania i energię wolontariuszy tworzących ten Klub.
-Udział w akcji "Spotkanie Wielkiego Serca"- już po raz X Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 34 w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem Kajakarzy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zorganizowali Spotkanie Opłatkowe dla 160 osób niepełnosprawnych przebywających w ośrodkach pomocy społecznej w Radomiu i sąsiadujących gminach z terenu byłego województwa radomskiego 16.12. 2017 r.
-Udział w akcji "Mikołaj dla zwierząt". W dniu 21.12. 2017 roku zorganizowaliśmy wycieczkę do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Zwierzaki odwiedziła 51 osobowa grupa Mikołajów. Wśród nich Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu i klasa III E z Publicznej Szkoły Podstawowe Nr 34 w Radomiu. Przekazaliśmy na rzecz schroniska potrzebne artykuły spożywcze, karmę suchą i mokrą oraz koce, poduszki i legowiska. W akcję włączyła się cała społeczność szkolna.
-pomoc i zaangażowanie się w akcję z Fundacji "Wolne Miejsce". Akcja miała na celu przygotowanie stroików, ozdób świątecznych oraz dekoracji na Wigilię dla samotnych, która odbyła się w dniu 24.12.2017 r
-Udział i zaangażowanie w XV Bal karnawałowy na Rzez Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w naszej placówce pod patronatem Stowarzyszenia Kajakarzy. Uczestnicy przyjechali nie tylko z Radomia, ale także z Krzyżanowic, Grójca, Kozienic, Pionek, Starej Jedlanki. Tu nie zabrakło licznej grupy jak co roku wolontariuszy, którzy się wcielili w postacie bajkowe. Zorganizowali konkursy, malowanie twarzy, malowanie paznokci, można było sobie zrobić super fryzurę, pokazy taneczne, pokazy baletu i śpiewu, zabawy animacyjne. 13.01.2018 r.
-Udział w akcji Bieg dla WOŚP "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy". Prawie 300 osób pobiegło w I Biegu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bieg został zorganizowany przez Stowarzyszenie "Biegiem Radom" w ramach 26 już akcji WOŚP. Głównym zadaniem wolontariuszy i ich opiekunki było zabezpieczenie terenu dla biegaczy WOŚP na ul. Żeromskiego a także w alejach Biskupa Jana Chrapka w Parku Kościuszki. 14.01.2018 r.
-Pomoc i zaangażowanie podczas organizacji Balu Karnawałowego w czasie ferii zimowych w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu dla dzieci objętych opieką MOPS z Zespołu Pracy Socjalnej nr 1 ul. Struga 57 a,oraz Zespołu Pracy Socjalnej Nr 2 ul. Reja 5. 25.01.2018 r.
-Udział w XVIII Balu Wolontariusza w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27 w Radomiu przy ul. Sadkowskiej 16. 03.02.2018 r.-udział 40 wolontariuszy. W tym roku impreza odbyła się pod hasłem "Serce za serce". Wzięło w niej udział ponad pięciuset wolontariuszy z Radomia i okolic. Patronat nad imprezą objęli Biskup Radomski Henryk Tomasik oraz prezydent Radomia Radosław Witkowski.
-Pomoc i zaangażowanie podczas Balów karnawałowych dla dzieci z klas 0-III naszej placówki, które odbywały się w dniach 05.02.2018 do 09. 02. 2018 r w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu.-udział i zaangażowanie podczas V Półmaratonu Radomskiego czerwca 76 "Bieg z historią w tle" zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Biegiem Radom." 25.06.2017 r. -Zbiórka żywności w supermarkecie E.Leclerc "Radomis" na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu 21.10-23.10.2017) (udział 20 wolontariuszy w godz. od 10.00 do 18.00).

- Udział w XIV zbiórce z Bankiem Żywności w ramach programu dożywiania dzieci "Podziel się posiłkiem" -Kaufland ( udział 12 wolontariuszy w godzinach od 13.00 do 19.00 w dniu 30.10.17 r)
-Kontynuacja V i VI edycji zbiórki plastikowych nakrętek pod hasłem "Zakręćmy się wokół czwórki niepełnosprawnych dzieci" pracowników naszej szkoły.
- Udział i zaangażowanie podczas Festynu "Mieszkańcy- Mieszkańcom" organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Mieszkańców z ul. Mroza. Chcieli Oni zaprezentować działalność swoją oraz innych organizacji działających w Radomiu(22.10.2017 r).
 -Wyjazd dwóch Laureatów XVIII Edycji Samorządowego konkursu "Ośmiu Wspaniałych" Aleksandry Chyskiej i Julii Piszczek na wycieczkę w Bieszczady. Nagrodę ufundował prezydent Radomia Radosław Witkowski 20-22.10.2017 r.
-Udział i zaangażowanie w akcję"Wybiegany hołd dla wolnej Polski" 11.11.2017 r. w Radomiu 361 osób pobiegło w "Niepodległościowej Dyszce"w Radomiu.
 Tradycyjnie odbył się też bieg z flagami na dystans 1918 metrów. Zadaniem wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu było zabezpieczenie terenu dla biegaczy.
-Zaangażowanie wolontariuszy w zorganizowaniu akcji na terenie szkoły "Ratujemy życie" zorganizowanej przez Caritas Diecezji Radomskiej. Akcja miała na celu zebranie makulatury ze sprzedaży, której zostanie zakupiony inkubator dla maleńkich dzieci. Urządzenie trafi do szpitala wskazanego przez bp. Henryka Tomasika ( 23.10.17 -06.11.17 r).
-Udział i spotkania szkolnych liderów i łączników w SCM "Arka"- cały rok.
-Akcja "Złotóweczka dla pieseczka" -zorganizowanie zbiórki pieniężnej dla zwierząt z Radomskiego Schroniska w Radomiu na terenie naszej szkoły - za zebrane pieniążki zakupiliśmy karmę, makaron, ryż i przekazaliśmy na rzecz schroniska.
-Udział trzech wolontariuszek w konkursie show "Arka ma Talent", II miejsce na podium zajęła Julia Piszczek w piosence Maryli Rodowicz "Gołębi song".

 

Ważniejsze wydarzenia z działalności wolontariatu w roku szkolnym 2016/2017:

-Kontynuacja V i VI edycji zbiórki plastikowych nakrętek pod hasłem "Zakręćmy się wokół czwórki niepełnosprawnych dzieci" pracowników naszej szkoły.
W 2016-2017 przekazaliśmy około 6 ton nakrętek firmie recyklingowej z Radomska i Milejowic.
-Udział w akcji pod patronatem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ( pomoc przy organizacji Wigilii Seminarium Duchownym - grudzień 2016 oraz Balu karnawałowego dla dzieci i osób niepełnosprawnych w naszej placówce styczeń 2017 r)
-Udział w XVII Balu Wolontariusza w Publicznym Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Lotników Polskich w Radomiu ( 04.02.2017 r).- Udział 15 wolontariuszy w konkursie Show "Arka ma Talent"- III miejsce na podium zajęła Maria Rzewuska (balet)
- Wyjazd dwóch Laureatów XVII Edycji Samorządowego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych" Ingi Kobyłeckiej i Malwiny Snopczyńskiej na wycieczkę do Zakopanego. Nagrodę ufundował prezydent Radomia Radosław Witkowski 02-04. 10.2016r)
- Nominacja 8 wolontariuszy XVIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych", którego inicjatorem od 21 lat jest Fundacja "Świat na Tak". Celem konkursu jest promowanie ludzi aktywnych, twórczych i chętnych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Spośród 16 nominowanych wolontariuszy tytuł "Wspaniałego" otrzymali uczniowie naszej szkoły Julia Piszczek i Aleksandra Chyska.
10.04.2017 r - Udział i zaangażowanie 12 osobowej grupy wolontariuszy w Miejskiej bibliotece Publicznej w Radomiu przy ul. Kusocińskiego na otworzeniu wystawy "Przebudzenie Wiosny"
 -Pomoc i zaangażowanie podczas Finału Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Radomiu.
- Udział 15 osobowej grupy wolontariuszy w II Bieg Wolontariusza zorganizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka". Biegacze pokonali dystans 1 mili morskiej, czyli 1852 m, a później spędzili czas na wspólnej integracji w ogrodach "Arki" Plac Stare Miasto 2
-Pomoc i zaangażowanie podczas Dnia Dziecka z "Arką" 01.06.2017 r.
-Udział i pomoc przy organizacji Festynu sportowo- rekreacyjnego nad zalewem Borki w ramach XIV obchodów Radomskich Dni Godności dla osób niepełnosprawnych -czerwiec 2016 r
Pomoc i zaangażowanie 30 osobowej grupy wolontariuszy w zorganizowaniu I Charytatywnego Festynu Biegowego Biegniemy po "Osiedlu XV- lecia dla Bartusia chorego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
-Pomoc i zaangażowanie wolontariuszy w pozyskiwaniu głosów na projekt szkolny w ramach Budżetu Obywatelskiego ( remont sali gimnastycznej) .
-Pomoc i zaangażowanie jak co roku przy organizacji spływu kajakowego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Kajakarzy nad zalewem Borki 10.06. 2017 r.
-Pomoc przy organizacji Pikniku Rodzinnego z Policją w Muzeum Wsi Radomskiej (24.06.2017 r)

 
 Ważniejsze wydarzenia z działalności wolontariatu w roku szkolnym 2015/2016:
 • Udział 10 wolontariuszy w cyklu szkoleń „ABC wolontariatu”-12,19,26.X.2015r.
 • Udział w szkoleniu dla Liderów i Łączników „Rola i zadania Lidera w budowaniu
  i funkcjonowaniu Klubu Wolontariatu”-04.11.2015r.
 • Udział 20 wolontariuszy w konkursie Show „ Arka ma Talent”-I miejsce zajęła Inga Kobyłecka (akrobatyka),III- miejsce Zuzanna Stępniewska, Dominika Kwiatkowska, Maria Sawicka(taniec)- 09.11.2015r.
 • Nominacja wolontariuszy w konkursie „Klub Roku 2016”
 • Sprzedaż książeczek przekazanych przez Fundację „Podwójne szczęście”-cegiełka ze sprzedaży zostanie przeznaczona na rehabilitację dla chłopca z porażeniem mózgowym, który jest autorem wydanej książki-wrzesień, październik, listopad 2015r
 • Udział w akcji ”Pomoc Kluczowa”- dochód ze sprzedaży starych kluczy zostanie przekazany na wyjazd dla osób niepełnosprawnych na Światowe Dni Młodzieży
  do Krakowa.
 • Zbiórka żywności dla zwierząt w supermarkecie E. Leclerc „Radomis” organizowanym przez Radomskie Schronisko Opieki nad zwierzętami – 17.10.2015r (udział 30 wolontariuszy w godz. od 10.00-1500).
 • Udział wolontariuszy w klubowej zabawie Andrzejkowej   zorganizowanej przez SCM „Arka” w Radomiu (udział 20 wolontariuszy) -21.11.2015r.
 • Udział w Wigilii na Radomskim deptaku-21.12.2015r.
 • Udział w Gali z okazji „ Międzynarodowego Dnia Wolontariusza”– 04.12.2015r.
 • Udział i spotkania szkolnych liderów i łączników w SCM „Arka” –cały rok.
 • Akcja –„Zakręćmy się wokół czwórki niepełnosprawnych dzieci” –organizowanej przez wolontariuszy oraz całą społeczność szkolną naszej placówki (ta akcja ma na celu sukcesywne zbieranie plastikowych nakrętek na kosztowne rehabilitacje czwórki niepełnosprawnych dzieci pracowników naszej szkoły. Jest to już III Edycja, w której wkręcamy się w pomaganie. Od września bieżącego roku do czerwca 2016 przekazaliśmy już ponad 3 tony plastikowych nakrętek firmie recyklingowej ze Skarżyska Kamiennej oraz Radomska, która przekazała na konto Rady Rodziców 3070zł, ta kwota zostanie przekazana na konta fundacji czwórki dzieci pracowników naszej placówki.
 • Udział wolontariuszy w projekcie zorganizowanym przez UNICEF-”MALI uczniowie idą do szkoły”-cegiełka ze sprzedaży książeczek wykonanych przez uczniów i wolontariuszy naszej szkoły zostanie przekazana na Edukację dla dzieci z Mali - zebrana kwota ze sprzedaży książeczek to 960 zł.
 • Udział w XII ogólnopolskiej zbiórce żywności organizowanej przez Federację Banków Żywności w ramach programu dożywiania dzieci „Podziel się posiłkiem” 26.09.2015r.- Delikatesy Centrum - Radomskie Hale Mięsne   przy ul. Wernera 10 w Radomiu (udział wzięło 20 wolontariuszy).
 • Udział w akcji pod patronatem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (pomoc przy organizacji Wigilii w Seminarium Duchownym – grudzień 2015 oraz Balu karnawałowego dla dzieci i osób niepełnosprawnych w naszej placówce 16.01.2016r).
 • Akcja „Czuję się bezpiecznie” (dyżury wolontariuszy podczas przerw w szkole oraz jadalni szkolnej, organizowanie ciekawych zabaw i gier terenowych na boisku szkolnym – cały rok).
 • Akcja – Pomóż słabszym od siebie (pomoc młodszym kolegom i koleżankom w odrabianiu lekcji w świetlicy szkolnej – cały rok szkolny).
 • Udział w akcji „Poczytaj mi, przyjacielu” (czytanie wybranych tekstów i pozycji książkowych, spacery i wycieczki, organizowanie zabaw ruchomych i gier dydaktycznych oraz tańców integracyjnych).
 • Akcja –„I ty możesz zostać Mikołajem” –zbiórka słodyczy dla dzieci niepełnosprawnych pod patronatem Stowarzyszenia Kajakarzy grudzień 2015.
 • Akcja „Złotóweczka dla pieseczka”- zorganizowanie zbiórki pieniężnej dla zwierząt z Radomskiego Schroniska w Radomiu na terenie naszej szkoły -przekazaliśmy na rzecz schroniska kwotę 460 zł oraz karmę.
 • Zorganizowanie Tygodnia Wolontariatu na terenie szkoły w ramach Programu Społecznego „Szkoła bez przemocy” -07.12.2015r.
 • Spotkania integracyjne Klubów w SCM „Arka” (integracja klubów, wymiana doświadczeń, prezentacje multimedialne klubów, umiejętność gospodarowania czasem wolontariuszy w/g harmonogramu spotkań).
 • Udział w konferencji -”Wolontariat w NGO – szansa na rozwój organizacji” oraz seminarium - ”Wolontariat długoterminowy- nowa forma wolontariatu w Polsce-możliwości dla Radomia i okolic”; „Aspekty prawne i przykłady działań dla szkół podstawowych” organizowanych przez Wojewodę Mazowieckiego pana Jacka Kozłowskiego; Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”-27.XI.2015r.
 • Uczestnictwo w spotkaniu integracyjnym Klubów Młodzieżowego Wolontariatu na terenie SCM „Arka”-Plac Stare Miasto 2-celem spotkania było wzbogacenie swojej wiedzy o coraz to nowsze doświadczenia; zespołowa integracja; gra terenowa   na terenie Starego Miasta; ścianka wspinaczkowa; tańce integracyjne; grill.
 • Wyjazd Laureatów XVI Edycji Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych na wycieczkę do Zakopanego. Nagrodę ufundował prezydent Radomia Radosław Witkowski. (02-04.X.2015)
 • Udział 10 wolontariuszy w programie „Projektor- wolontariat studencki” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (6 godzin dydaktycznych - październik 2015r. styczeń 2016).
 • Udział 26 osobowej grupy wolontariuszy w XVI Balu Wolontariusza w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu przy ul. Sadkowskiej 6-16.01.2016r.
 • Nominacja 10 wolontariuszy w XVII Edycji Samorządowego konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego inicjatorem   od 21 lat jest Fundacja „Świat na Tak”. Celem konkursu jest promowanie ludzi aktywnych, twórczych i chętnych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Spośród 26 nominowanych wolontariuszy tytuł „Wspaniałego” otrzymali uczniowie naszej szkoły Inga Kobyłecka i Malwina Snopczyńska.
 • Udział 25 osobowej grupy wolontariuszy wraz z opiekunem w organizację i animowanie zabaw nad Zalewem Borki podczas Regat kajakowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kajakarzy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z okazji Radomskich Dni Godności (04.06.16).
 • Pomoc wolontariuszy w organizację i animowanie zabaw z okazji Dnia Dziecka dla uczniów z naszej placówki (nad zalewem Borki 11.06.2016).
 • Udział 20 osobowej grupy wolontariuszy wraz z opiekunem w zbiórkę charytatywną w supermarkecie E. Leclerc w Radomiu. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony
  na wypoczynek dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Caritas Palotyńskie w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej 124 (12.12. 2015).
 • Udział 20 wolontariuszy podczas obchodów Święta Lasu w Nadleśnictwie Radom. Wspólnie z leśnikami, harcerzami, wolontariuszami z innych radomskich klubów, władzami miasta oraz przedstawicielami mediów posadziliśmy setki dębów (21.04.2016).
 • Udział 25 osobowej grupy wolontariuszy wraz z opiekunem w Happeningu promujący wolontariat . Wolontariusze z naszego klubu animowali gry i zabawy, malowali twarze (09.09.2015).
 • Udział 20 osobowej grupy wolontariuszy wraz z opiekunem w organizację i animowanie gier i zabaw podczas Festynu Rodzinnego na Osiedlu Południe (21.05.2016).
 • Udział w I Bieg Wolontariuszy. Bieg nawiązywał do 1050 rocznicy chrztu Polski (04.06.16).
 • Udział 12 wolontariuszy w II Bieg Słonecznym zorganizowany przez Galerię Słoneczną w Radomiu (05.06.2016r).
 • Pomoc 30 osobowej grupy wolontariuszy w zorganizowaniu Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Osiedla XV Lecia (19.06.2016).
 • Pomoc 20 osobowej grupy wolontariuszy podczas IV Półmaratonu Radomskiego czerwca 76 „Bieg z historią w tle” zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Biegiem Radom”(19.06.2016).
 • Wolontariat systematyczny (indywidualna praca społeczna wolontariuszy wymiar pracy 2 godziny tygodniowo w/g „Karty Etycznej”- organizacja samopomocy koleżeńskiej w zakresie odrabiania lekcji i wyrównywania braków w nauce, pomoc w oddziałach „0” i klasach I-III, pomoc w przedszkolu u sióstr zakonnych, pomoc dla dzieci
  z oddziałów „0”-grupa 5 latków przebywających w świetlicy szkolnej, pomoc w przedszkolu przy ul. Jasińskiego, pomoc w Bibliotece Miejskiej przy ul. Kusocińskiego, pomoc osobom starszym i chorym).

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem