Rok szkolny 2021/2022

 

Finalista Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego - FRANCISZEK MAJEWSKI kl. 8a

nauczyciel języka angielskiego: mgr Iwona Wilk  

 

Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego - NADIA RYBAK kl. 7b
nauczyciel języka polskiego: mgr Małgorzata Morgaś

 

Finalista Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego - MICHAŁ CHMIELEWSKI kl. 8A
nauczyciel języka polskiego: mgr Agnieszka Daszewska

 

Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego - AMELIA JAWORSKA kl. 8E
nauczyciel języka polskiego: mgr Agnieszka Daszewska

 

Finalista Kuratoryjnego Konkursu Filozoficznego - PIOTR SZTENCEL kl. 8a 

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

 

Finalista Kuratoryjnego Konkursu Filozoficznego - JULIAN DROTKIEWICZ kl. 7a 

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

 

  Laureatka w Konkursie Tematycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Prawda - ANNA SICZEK kl. 8d

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

 

Laureat w Konkursie Tematycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Prawda - ANTONI BEDNAREK kl. 8a 

nauczyciel historii: mgr Bogusława Bieniek

 

Laureat w Konkursie Tematycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Prawda - JAN SOBSTYL kl. 8c 

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

 

Laureat w Konkursie Tematycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Prawda - KRZYSZTOF GZIK kl. 8a

nauczyciel historii: mgr Bogusława Bieniek

 

Finalista w Konkursie Tematycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Prawda - PIOTR SZTENCEL kl. 8a 

nauczyciel historii: mgr Bogusława Bieniek

 

Finalistka w Konkursie Tematycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Prawda - ALEKSANDRA WALKOWSKA kl. 8d 

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

 

Finalistka w Konkursie Tematycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Prawda - ZOFIA KOMOROWSKA kl. 8e

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

 

Finalistka w Konkursie Tematycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Prawda - AMELIA KROK kl. 8e 

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

 

Finalista w Konkursie Tematycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Prawda - BARTOSZ HAJDUK kl. 8e 

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

 

Finalista w Konkursie Tematycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Prawda - JAKUB SIEK kl. 8e

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

 

Laureatka w Konkursie o Zdrowiu "Higieja" Mazowieckiego Kuratora Oświaty - MATYLDA ŁYŻWIŃSKA kl. 8a

nauczyciel biologii: mgr Ewelina Dębicka

 

Finalista w Konkursie o Zdrowiu "Higieja" Mazowieckiego Kuratora Oświaty - MICHAŁ CHMIELEWSKI kl. 8a

 

nauczyciel biologii: mgr Ewelina Dębicka

 

Finalistka w Konkursie o Zdrowiu "Higieja" Mazowieckiego Kuratora Oświaty - LENA SKÓRNICKA kl. 7a

 

nauczyciel biologii: mgr Ewelina Dębicka

 

Finalistka w Konkursie o Zdrowiu "Higieja" Mazowieckiego Kuratora Oświaty - JULIA KALINOWSKA kl. 7a

  

nauczyciel biologii: mgr Ewelina Dębicka

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021

 

Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Biologicznego - LENA KWIECIEŃ kl. 8e

nauczyciel biologii: mgr Ewelina Dębicka 

Finalista w Konkursie Tematycznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Prawda - IGOR ŚRODOWSKI kl. 8e

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Fizycznego - JULIA STOLARSKA kl. 8e

nauczyciel fizyki: mgr Dorota Węgrzycka

Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Filozoficznego - HANNA FARBIŚ kl. 8e

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego - JULIA STOLARSKA kl. 8e

nauczyciel języka angielskiego: mgr Mariusz Usowski

Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego - JULIA STOLARSKA kl. 8e
nauczyciel matematyki: mgr Danuta Kuźmiuk

Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego - AMELIA ŻUROWSKA kl. 8e
nauczyciel języka polskiego: mgr Agnieszka Daszewska

Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego - BOGNA MULCZYK kl. 8d

nauczyciel języka polskiego: mgr Małgorzata Morgaś 

 

Rok szkolny 2019/2020

Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Filozoficznego - ALEKSANDRA RAJKOWSKA kl. 7e
nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska - Markowicz 

Laureat Kuratoryjnego Konkursu Filozoficznego - IGNACY KRAMARSKI kl. 7e
nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska - Markowicz

Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Fizycznego - ALICJA BUZAŁA kl. 8d
nauczyciel fizyki: mgr Dorota Węgrzycka

Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Filozoficznego - WIKTORIA WÓJCIK kl. 8b
nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska - Markowicz

Finalista Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego- ADAM LENARDT kl. 8a
nauczyciel matematyki: mgr Marzena Węgiełek

Finalistka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego- MAJA GAŁEK kl. 7a
nauczyciel języka polskiego: mgr Katarzyna Kraszewska

 

Rok szkolny 2018/2019

 Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Filozoficznego - ALICJA BUZAŁA kl. 7d

nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska-Markowicz

nauczyciel języka polskiego: mgr Lidia Gałczyńska-Wabik 

 

Rok szkolny 2017/2018

Laureatka Kuratoryjnego Konkursu Historycznego - ALEKSANDRA SKUROSZ,
nauczyciel historii: mgr Olga Pytlińska - Markowicz 

 

Rok szkolny 2016/2017

Finalista Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego – KAROL MISZTAL,
nauczyciel matematyki: mgr Danuta Kuźmiuk


Rok szkolny 2015/2016

 

Finalista Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego –KACPER KALITA,
nauczyciel matematyki: mgr Marzena Węgiełek

 

Rok szkolny 2014/2015

 

Finalistka  Konkursu Polonistycznego – ZUZANNA GÓRKA 
nauczyciel języka polskiego: mgr Agnieszka Daszewska

 

 Finalistka  Konkursu Polonistycznego – AGNIESZKA ŁAWRYNOWICZ 
nauczyciel języka polskiego: mgr Dorota Zielińska

 

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Finalista Konkursu Informatycznego – FILIP NOGAJ
nauczyciel matematyki: mgr Marzena Węgiełek

nauczyciel informatyki: mgr Barbara Kurzawa

 

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego,– ZUZANNA ORTENBURGER
nauczyciel matematyki: mgr Marzena Węgiełek

 

Laureatka Konkursu Przyrodniczego – AGATA PAJĄCZEK
nauczyciel przyrody: mgr Joanna Pawełek

 

Laureat  Konkursu Matematycznego – BARTEK SZYDŁOWSKI
nauczyciel matematyki: mgr Marzena Węgiełek

 

Rok szkolny 2013/2014

 

Laureat  Konkursu Informatycznego miniLOGIA12 – MACIEJ SZCZĘŚNIAK
nauczyciel informatyki: mgr Barbara Kurzawa

 

Finalistka Konkursu Polonistycznego – MAGDALENA WARYCH
nauczyciel matematyki: mgr Agnieszka Daszewska

 

Laureatka  Konkursu Matematycznego – KATARZYNA BORKOWSKA
nauczyciel matematyki: mgr Danuta Kuźmiuk

 Finalista Konkursu Przyrodniczego – KAROL PIEKARSKI
nauczyciel matematyki: mgr Katarzyna Adamczyk

Laureat Konkursu Matematycznego – FILIP NOGAJ
nauczyciel matematyki: mgr Monika Gębska  

 

Rok szkolny 2013/2014

 

Finalista Olimpiady Polonistycznej – PIOTR DASZEWSKI
nauczyciel języka polskiego: mgr Dorota Zielińska 

Laureatka Olimpiady Polonistycznej – OLGA SZYMAŃSKA
nauczyciel języka polskiego: mgr Agnieszka Daszewska 

Finalista Olimpiady Polonistycznej – TOMASZ SZCZEPANOWSKI
nauczyciel języka polskiego: mgr Agnieszka Daszewska 

Laureatka Olimpiady Polonistycznej – STELLA HUFNAGIEL
nauczyciel języka polskiego: mgr Katarzyna Sternalska-Zdziech 

 

Rok szkolny 2011/2012

 

Finalista Konkursu Polonistycznego – TOMASZ DANILCZUK
nauczyciel języka polskiego: mgr Dorota Zielińska 

Laureat Konkursu Matematycznego – KRYSTIAN KRÓL
nauczyciel matematyki: mgr Izabella Sokół

Laureatka Konkursu Polonistycznego – WERONIKA TUZIMEK
nauczyciel języka polskiego: mgr Edyta Szymańska

 

Rok szkolny 2010/2011

 

Finalista Konkursu Polonistycznego – MATEUSZ FIDO
nauczyciel języka polskiego: mgr Dorota Zielińska

Laureat Konkursu Matematycznego – JAKUB KOWALSKI
nauczyciel matematyki: mgr Marzena Węgiełek

Laureatka Konkursu Matematycznego i Finalistka Konkursu Polonistycznego – PAULINA NOGAJ
nauczyciel języka polskiego: mgr Edyta Szymańska

nauczyciel matematyki: mgr Marzena Węgiełek

Laureatka Konkursu Przyrodniczego – DOROTA PAJĄCZEK
nauczyciel przyrody: mgr Joanna Pawełek

Laureat Konkursu Matematycznego – PATRYK SŁAWIŃSKI
nauczyciel matematyki: mgr Marzena Węgiełek

Finalista Konkursu Polonistycznego – JEREMI WOŹNIAK
nauczyciel języka polskiego: mgr Agnieszka Daszewska 

Rok szkolny 2009/2010

Laureatka Olimpiady Matematycznej i Finalistka Olimpiady Polonistycznej – MONIKA NOGAJ
nauczyciel matematyki: mgr Izabella Sokół

Finalista Olimpiady Matematycznej – MICHAŁ MĘDREK
nauczyciel matematyki: mgr Marzena Węgiełek 

Finalista Olimpiady Matematycznej – ADAM BIENIEK
nauczyciel matematyki: mgr Izabella Sokół

Finalista Olimpiady Polonistycznej – MATEUSZ FIDO
nauczyciel języka polskiego: mgr Dorota Zielińska  

Finalista Olimpiady Matematycznej – MICHAŁ KACZYŃSKI
nauczyciel matematyki: mgr Izabella Sokół 

 

Rok szkolny 2008/2009

 

Laureatka Olimpiady Polonistycznej – KINGA DUSZYK
nauczyciel języka polskiego: mgr Agnieszka Gasek

Laureat Olimpiady Przyrodniczej i Finalista Olimpiady Polonistycznej – PIOTR NOSEK
nauczyciel przyrody: mgr Katarzyna Adamczyk

nauczyciel języka polskiego Edyta Szymańska 

Laureat Olimpiady Matematycznej – RAFAŁ GODLEWSKI
nauczyciel matematyki: mgr Danuta Kuźmiuk 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem