Projekt "Wszechstronny nauczyciel - inspiracja dla uczniów"

realizowany jest przez nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu

w terminie od 1 czerwca 2017 do 30 listopada 2018.

 

 

 

 

Szczegóły na blogu projektu: https://wszechstronnynauczyciel.blogspot.com/

Informacje o programie Erasmus+ dostępne są na stronie http://erasmusplus.org.pl/

 

 

 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły XXI wieku oraz chcąc sprostać wyzwaniom edukacji w nowoczesnej Europie szkoła pragnie wyposażyć nauczycieli w nowoczesne metody nauczania opierające się przede wszystkim na technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz biegłej znajomości języków obcych. Obszarem wymagającym doskonalenia jest również wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, doskonalenie jego kompetencji językowych.

 

Zdiagnozowane potrzeby szkoły w zakresie podniesienia poziomu jakości pracy i współpracy międzynarodowej

Þ   podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli języka angielskiego, osobiste obcowanie z rzeczywistością i codziennością krajów anglojęzycznych, uaktualnianie wiedzy i umiejętności,

Þ   podniesienie kompetencji językowych wśród nauczycieli przedmiotów innych, niż język angielski celem zwiększenia możliwości współpracy międzynarodowej i korzystania z nowoczesnych narzędzi, często niedostępnych w języku polskim

Þ   zdobycie wiedzy o systemach edukacji w krajach europejskich, a także zdolności wywoływania zmian na skutek zwiększenia otwartości na międzynarodową społeczność,

Þ   podniesienie poziomu wiedzy z zakresu historii i kultury, krajów anglojęzycznych, obserwacja rzeczywistości innych krajów celem modyfikowania własnych metod i technik pracy,

Þ   wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz kadrą zarządzającą, również przez obserwację pracy i sposobów organizacji w zagranicznych instytucjach,

Þ   nawiązanie kontaktów międzynarodowych oraz wzrost zaangażowania nauczycieli i uczniów w europejskie programy współpracy,

Þ   poszerzenie horyzontów i światopoglądu uczniów, a także nauczanie tolerancji i otwartości wobec innych kultur i narodów, przełamywanie stereotypów związanych z innymi kulturami,

Þ   stworzenie procedur i wytycznych do pracy z dziećmi imigrantów i reimigrantów

Þ   wspieranie działań, których założeniem jest kształcenie dzieci imigrantów i reimigrantów, uwrażliwienie na tolerancję i różnorodność w klasie,

Þ   skuteczne zarządzanie zreformowaną szkołą, w której uczą się również uczniowie starsi, niż dotychczas,

Þ   zapobieganie radykalizacji postaw uczniów poprzez naukę wyszukiwania i selekcjonowania informacji,

Þ   nauka uczenia się, wytworzenie nawyku uczenia się przez całe życie w sposób formalny i nieformalny dla lepszego odnalezienia się na rynku pracy,

Þ   zapobieganie wczesnemu kończeniu edukacji przez uczniów poprzez uatrakcyjnianie metod dydaktyczno-wychowawczych,

Þ   wzrost motywacji do nauki języka angielskiego wśród uczniów, wspomaganie kompetencji językowych a także rozwijanie ciekawości wobec innych kultur,

Þ   nastawienie na dialog społeczny, samodzielne zdobywanie wiedzy i jej kreatywne wykorzystywanie, zdolność widzenia własnych działań w szerszej perspektywie,

Þ   podnoszenie umiejętności w zakresie TIK i wdrażanie nowych metod pracy z ich wykorzystaniem,

Þ   rozwijanie kreatywności i innowacyjności, korzystanie z najnowszych osiągnięć w dziedzinie techniki dla edukacji,

Þ   promocja języka, kultury i tradycji polskich na tle innych krajów,

Þ   promocja szkoły i wartości w niej przekazywanych na arenie międzynarodowej, inspirowania innych nauczycieli,

Þ   zwiększenie zdolności działania szkoły na poziomie europejskim, umiejętność sprawnego zarządzania projektem, organizowania działań i planowania ich efektów,

Þ   przeszkolenie nauczycieli w zakresie zagrożeń terroryzmem zarówno na terenie szkoły, jak i podczas mobilności,

Þ   poszerzenie wymiaru europejskiego szkoły, promocji w środowisku lokalnym jako placówki nowoczesnej, innowacyjnej, aktywnej i dynamicznie się rozwijającej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Our website is protected by DMC Firewall!