Lista innowacji realizowanych w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Nauczyciel prowadzący

Klasa

Tytuł

Daty realizacji

Małgorzata Morgaś

 

Mariola Włodarczyk

Paweł Płatos

Klasa VId, VIe

 

Klasy IV – VI zajęcia międzyod-działowe

"Język polski drogą do kariery"

 

„Siatkarska przygoda” – program wychowania fizycznego dla klas IV – VI o charakterze ogólnorozwojowym z elementami piłki siatkowej

Rok szkolny 2018/2019

 

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020

Agnieszka Skurosz

Klasa IIb/IIIb

„Magiczny świat lalek”. Teatrzyk kukiełkowy jako forma wspierania rozwoju dziecka w szkole.

01.09.2017 – 31.08.2019

Dorota Michalska

Klasa IId/IIId

„Bajkowa podróż w świat literatury dziecięcej” – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, kreatywności i czytelnictwa.

01.09.2017 – 31.08.2019

Jolanta Kobyłecka

Klasa IIc/IIIc

„Przygoda z matematyką” – aktywne i twórcze rozwijanie zainteresowań matematycznych poprzez gry i zabawy matematyczne.

01.09.2017 – 31.08.2019

Justyna Zmysłowska

Klasa IIa/III a

„Przyjaciele ortografii” – podniesienie sprawności uczniów w zakresie poprawnego pisania i czytania z zastosowaniem metod dramy i pomocy multimedialnych.

01.09.2017 – 31.08.2019

Magdalena Kopycka

Klasy III - VI

„Lekkoatletyczne talenty” – program wychowania fizycznego dla klasy III (II semestr) i klas IV – VI o charakterze ogólnorozwojowym z elementami lekkiej atletyki.

II semestr roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020

Mariola Włodarczyk

Paweł Płatos

Klasy IV - VI

„Siatkówka – moja przyszłość” – program wychowania fizycznego dla klas IV – VI kładący nacisk na rozwój umiejętności z zakresu piłki siatkowej.

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

 

Ewa Fajkowska

Klasa IId/IIId

„W świat baśni podróże małe i duże” – program innowacyjny rozwijający dziecięcą wyobraźnię.

01.09.2018-31.08.2019

Iwona Biskup

Klasa IIc/IIIc

„Mały artysta”

01.09.2018-31.08.2019

Jolanta Sokołowska

Klasa IIa/IIIa

„Z komputerem w świat matematyki”

01.09.2018-31.08.2019

Katarzyna Kacprowicz

Klasa IIb/IIIb

„Z muzyką na Ty – śpiewam, gram i tańczę”

01.09.2018-31.08.2019

Ewa Siwiec

Klasa IIe/IIIe

„Wszędobylska matematyka – to umysłu gimnastyka” – kształtowanie u uczniów umiejętności rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

01.09.2018-31.08.2019

Dominika Czarnota

Klasy VIII

„Języki obce – droga ku przyszłości” – rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku niemieckim przez poznawanie kultury krajów niemieckiego obszaru językowego.

01.09.2018 – 31.08.2019

Danuta Kuźmiuk

Monika Gębska

Katarzyna Burnos

Marzena Węgiełek

Halina Kasprzyk-Mazgajczyk

Katarzyna Chrabąszcz

Klasy V - VIII

Nauczanie poziomowe matematyki.

Od roku 1996

 

Lista innowacji realizowanych w naszej szkole w roku szkolnym 2017/18

Nauczyciel prowadzący

Klasa

Tytuł

Daty realizacji

Mariola Włodarczyk

Paweł Płatos

Klasy IV – VI zajęcia międzyod-działowe

„Siatkarska przygoda” – program wychowania fizycznego dla klas IV – VI o charakterze ogólnorozwojowym z elementami piłki siatkowej

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020

Agnieszka Skurosz

Klasa IIb/IIIb

„Magiczny świat lalek”. Teatrzyk kukiełkowy jako forma wspierania rozwoju dziecka w szkole.

01.09.2017 – 31.08.2019

Dorota Michalska

Klasa IId/IIId

„Bajkowa podróż w świat literatury dziecięcej” – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, kreatywności i czytelnictwa.

01.09.2017 – 31.08.2019

Jolanta Kobyłecka

Klasa IIc/IIIc

„Przygoda z matematyką” – aktywne i twórcze rozwijanie zainteresowań matematycznych poprzez gry i zabawy matematyczne.

01.09.2017 – 31.08.2019

Justyna Zmysłowska

Klasa IIa/III a

„Przyjaciele ortografii” – podniesienie sprawności uczniów w zakresie poprawnego pisania i czytania z zastosowaniem metod dramy i pomocy multimedialnych.

01.09.2017 – 31.08.2019

Anna Zaręba

Dariusz Nowak

Andrzej Tulik

Klasy V

„Kodowanie na piątkę”

01.09.2017 – 31.08.2018

Magdalena Kopycka

Klasy III - VI

„Lekkoatletyczne talenty” – program wychowania fizycznego dla klasy III (ii semestr) i klas IV – VI o charakterze ogólnorozwojowym z elementami lekkiej atletyki.

II semestr roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2019/2020

Agnieszka Gasek

Klasa Va/VIa

„Poznajmy się bliżej” – o twórczości poetów i pisarzy z regionu radomskiego na lekcjach języka polskiego w klasie V i VI.

01.09.2016 – 31.08.2018

Grażyna Chrabąszcz

Klasa IIb/IIIb

„Od smyka do super matematyka” – edukacja matematyczna z zastosowaniem komputera w edukacji wczesnoszkolnej.

01.09.2016 – 31.08.2018

Małgorzata Falkiewicz-Wójcik

Klasa IIe/IIIe

„Bajkowe Skrzaty” – ćwiczenia rozwijające twórczą aktywność językową i literacką uczniów w oparciu o metody dramy i kultury żywego słowa.

01.09.2016 – 31.08.2018

Grażyna Stróżka

Klasa IIb/IIIb

„Odkrywamy tajemnice ortografii w krainie zabawy” – kształcenie poprawności ortograficznej w klasach II-III.

01.09.2016 – 31.08.2018

Beata Gos

Klasa IId/IIId

„Artystyczne podróże po Ziemi Radomskiej”

01.09.2016 – 31.08.2018

Małgorzata Woźniak

Klasa IIg/IIIg

„Mediolandia naszym oknem na świat” – rozwijanie twórczej ekspresji dzieci w edukacji wczesnoszkolnej.

01.09.2016 – 31.08.2018

Mariola Włodarczyk

Paweł Płatos

Klasy IV - VI

„Siatkówka – moja przyszłość” – program wychowania fizycznego dla klas IV – VI kładący nacisk na rozwój umiejętności z zakresu piłki siatkowej.

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

 

Mariola Włodarczyk

Paweł Płatos

Klasy IV - VI

„Wybieram siatkówkę” – program wychowania fizycznego dla klas IV – VI kładący nacisk na rozwój umiejętności z zakresu piłki siatkowej.

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2017/2018

 

Danuta Kuźmiuk

Marzena Węgiełek

Katarzyna Burnos

Paulina Makowska

Katarzyna Chrabąszcz

Klasy V – VII

Poziomowe nauczanie matematyki

Od roku 1996

 

Lista innowacji realizowanych w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 

 1. „Siatkówka moja przyszłość” innowacyjny program wychowania fizycznego dal kas 4-6 kładący nacisk na rozwój umiejętności z zakresu piłki siatkowej autorstwa p. Marioli Włodarczyk i p. Pawła Płatosa        2016/2017, 2017/18, 2018/2019
2.
„Poznajmy się bliżej – o twórczości poetów i pisarzy z regionu radomskiego na lekcjach języka polskiego w klasach V i VI” autorstwa p. Agnieszki Gasek
3. „Od smyka do super matematyka” – edukacja matematyczna z zastosowaniem komputera w edukacji wczesnoszkolnej autorstwa p. Grażyny Chrabąszcz
4. „Bajkowe Skrzaty” – ćwiczenia rozwijające twórczą aktywność językową i literacką uczniów w oparciu o metody dramy i kultury żywego słowa autorstwa p Małgorzaty Falkiewicz-Wójcik
5. „Odkrywamy tajemnice ortografii w krainie zabawy” – kształcenie poprawności ortograficznej w klasach II i III autorstwa p. Grażyny Stróżki
6.
„Artystyczne podróże po Ziemi Radomskiej” autorstwa  p. Beaty Gos 
7.
„Mediolandia naszym oknem na świat” – rozwijanie twórczej ekspresji dzieci w edukacji wczesnoszkolnej autorstwa p. Małgorzaty Woźniak

8. „Co za kod” program innowacji kładący nacisk na umiejętności informatyczne autorstwa p. Anny Zaręby, p. Kamili Pyrki, p. Dariusza Nowaka

 

Lista innowacji realizowanych w naszej szkole w roku 2015/2016 

1. „Fascinating science” (Fascynująca nauka) innowacja z języka angielskiego dla klas 5 autorstwa p. Mariusza Usowskiego
2. „Z komputerem w świat matematyki” autorstwa p. Jolanty Sokołowskiej
3.
„EUROLANDIA- poznanie przez zabawę, muzykę, taniec i literaturę kultury, tradycji i zwyczajów krajów Unii Europejskiej” autorstwa p. Katarzyny Kacprowicz 
4.
„Dwa lata Elektroskrzata – innowacja przyrodnicza z elementami matematyki” autorstwa p. Iwony Biskup
5.
„Kroczkami po Radomiu, uprawianie turystyki i krajoznawstwa w klasach II i III autorstwa p. Alicji Górki
6.
„Poznajemy przyjaciół słonia Trąbalskiego” – stosowanie metod dramowych i kultury żywego słowa w edukacji wczesnoszkolnej w klasach II – III autorstwa p. Ewy Siwiec
7.
„Wybieram siatkówkę” – program wychowania fizycznego dla klas 4-6 kładący nacisk na rozwój umiejętności z zakresu piłki siatkowej autorstwa  p. Marioli Włodarczyk i p. Pawła Płatosa      2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
8.
„Gimnastyka moje hobby – program innowacji międzyoddziałowej dla dziewcząt klas 4-6 gimnastka z elementami akrobatyki” autorstwa p. Agnieszki Kality
9.
„Siatkarskie ABC – program wychowania fizycznego dla klas pierwszych o charakterze ogólnorozwojowym z elementami piłki siatkowej” autorstwa p. Krzysztofa Kubika

10. „Z ortografią w świat bajek” – podniesienie sprawności uczniów w zakresie poprawnego pisania i czytania z zastosowaniem metod dramy i pomocy multimedialnych autorstwa p. Justyny Zmysłowskiej

11. „Mali odkrywcy matematyki” – aktywne i twórcze rozwijanie zainteresowań matematycznych poprzez gry, zabawy i łamigłówki matematyczne autorstwa p. Jolanty Kobyłeckej
12. Akademia młodego aktora czyli kukiełkowy zawrót głowy” autorstwa p. Agnieszki Skurosz
13. Podróż z komputerem w świat literatury dziecięcej” – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, kreatywności i czytelnictwa z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych autorstwa      p. Doroty Michalskiej
14. „Raz, dwa, trzy z matematyką na ty” autorstwa p. Ewy Fajkowskiej

NAUCZANIE POZIOMOWE MATEMATYKI

      W PSP nr 34 realizowane są różnego rodzaju innowacyjne działania dydaktyczne, a wśród nich nauczanie poziomowe na lekcjach matematyki w drugim etapie edukacji. Decyzja o rozpoczęciu tego rodzaju innowacji była skutkiem analizy klasyfikacji semestralnych i rocznych oraz ankiet przeprowadzonych wśród uczniów. Analiza tych danych wskazywała na to, że największe trudności uczniowie mają właśnie z opanowaniem matematyki.

      Od roku 1996 w naszej Szkole realizowany jest więc program innowacyjny pt. "Poziomowe nauczanie matematyki", który został pozytywnie zaopiniowany przez doradcę metodycznego matematyki mgr Piotra Darmasa: "Nauczanie poziomowe jest realizowane w wielu krajach świata. Umożliwia uczniom zainteresowanym przedmiotem poszerzenie wiadomości i szybsze postępy w nauce, uczniom mającym trudności pozwala wyrównać braki i utrwalić wiadomości"

      Dla ucznia ważnym etapem nauki jest przejście z klasy trzeciej do czwartej. W klasie czwartej można zauważyć, że uczniowie w różnym zakresie opanowali materiał z matematyki, różne jest też ich tempo pracy i przyswajania wiadomości.

      Aby każdemu uczniowi dać szansę i możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, od klasy piątej w naszej szkole nauczanie matematyki jest prowadzone na kilku poziomach.

      Na początku innowacja obejmowała uczniów od klasy czwartej. Na potrzeby zreformowanej sześcioklasowej szkoły podstawowej we wrześniu 2000 roku zespół matematyków zmodyfikował ten program dostosowując go do klas V i VI, ponieważ w klasach I-III obowiązują oceny opisowe.

Głównymi celami dydaktycznymi innowacji są:

  • stworzenie możliwości nauczenia się matematyki uczniom mniej zdolnym poprzez wolniejsze tempo pracy, rozwiązywanie większej liczby prostych zadań oraz pracę w mniej licznych grupach,
  • dostosowanie trudności, rodzaju i ilości zadań do poszczególnych poziomów,
  • rozbudzanie zainteresowań uczniów matematyką,
  • umożliwienie uczniom zdolnym doskonalenia i rozwijania matematycznych zdolności,
  • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy, pokonywania trudności,
  • przygotowanie uczniów z każdego poziomu do realizacji zadań trudniejszych, które wystąpią w klasach następnych.

      Zasady pracy na lekcjach matematyki polegają na tym, iż uczniowie podzieleni są na poziomy na podstawie opinii nauczyciela oraz uzyskanej oceny końcowej z tego przedmiotu w klasie czwartej.

Poziom podstawowy - tworzą uczniowie, którym uczenie się matematyki sprawia trudności. W grupie tej nauczyciel prowadzi zajęcia tak, aby wyćwiczyć i utrwalić podstawowe wiadomości i umiejętności - uczniowie rozwiązują więcej prostych zadań, na lekcjach jest nieco wolniejsze tempo pracy.

Poziom średni - tworzą uczniowie, którzy opanowali podstawowe wiadomości z matematyki i potrafią je zastosować do rozwiązywania zadań o podstawowym i rozszerzonym stopniu trudności.

Poziom wyższy - tworzą uczniowie uzdolnieni matematycznie, których wiadomości często wykraczają poza program matematyki danej klasy, którzy proponują rozwiązują zadania z poziomu wymagań dopełniających i wykraczających. Celem naszego programu jest umożliwienie uczniom zdolnym doskonalenia i rozwijania matematycznych zdolności, dlatego w tej grupie uczniowie rozwiązują zadania trudniejsze, przygotowują się do udziału w konkursach i olimpiadach.

      Podział na odpowiednie poziomy nigdy nie jest ostateczny. W celu umożliwienia uczniom pracowitym i ambitnym przechodzenia na wyższy poziom, we wszystkich grupach obowiązuje taki sam rozkład materiału i identyczne kryteria ocen. Różnice w pracy poszczególnych poziomów dotyczą stopnia trudności rozwiązywanych zadań i stawianych problemów.

      Może też nastąpić sytuacja, gdy uczeń niezbyt przykładający się do pracy musi przejść z poziomu wyższego na średni lub ze średniego na podstawowy. Myślimy jednak, że to zagrożenie mobilizuje uczniów do większego wysiłku i systematycznej pracy.

      Weryfikacja prowadzona jest zawsze na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego. O przejściu ucznia na inny poziom decyduje nauczyciel oraz uzyskana ocena śródroczna i końcowa.

      Uważamy, iż taki system pracy jest bardzo korzystny dla wszystkich uczniów. Możemy bowiem w grupie podstawowej poświęcić więcej czasu na wytłumaczenie danego tematu lekcji, czy też np. wykonywać z dziećmi więcej ćwiczeń, zadań o koniecznym i podstawowym stopniu trudności. Natomiast jeśli chodzi np. o poziom wyższy, a są to uczniowie, którzy potrzebują mniej czasu na zrozumienie i przyswojenie nowego materiału, można czas ten wypełnić rozwiązując zadania trudniejsze, czy też wykraczające poza poziom nauczania w danej klasie.

      Dodatkową zaletą takiej formy nauki jest fakt, że wszyscy uczniowie danej grupy mają taki sam poziom wiedzy i pracują w równym tempie. Uczniowie wszystkich grup są bardzo aktywni na zajęciach, chętnie się zgłaszają i odpowiadają.

      Efekty takiej pracy są widoczne chociażby w uczestnictwie naszych uczniów w konkursach matematycznych, w których osiągają oni bardzo dobre wyniki czy też w osiąganych wynikach ze sprawdzianu szóstoklasisty.

Nauczanie poziomowe matematyki
Format PDFMWOtwórz/Pobierz

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem