Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. 

1)   Do  4  sierpnia br. do  godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest :

  a)  przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 1 zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

ALBO

 b) przesłanie  do  szkoły  za  pomocą środków  komunikacji elektronicznej   skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2) 12 sierpnia br. ogłoszone  zostaną  listy kandydatów  zakwalifikowanych     i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

     3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w  szkole,  do  której  kandydat  został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  Należy  to  zrobić,  jeśli  dokumenty  te  nie  zostały  złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia).

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

 - stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej   (https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)

    - stronach internetowych kuratoriów oświaty

    - stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.


 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem